Aplikace bSpace

Aplikace Business Space (BSpace) byla vyvinuta na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, která je součástí Slezské univerzity v Opavě (zkráceně, OPF SU), v rámci rozvojové zakázky Tvorba aplikace na podporu malého a středního podnikání - evidence prostor pro podnikatele ve spolupráci s magistrátem statutárního města Karviná pod gescí Institutu interdisciplinárního výzkumu OPF SU.

Účelem této aplikace je evidence volných nebytových prostor v Karviné určených pro podnikání, s cílem nabídnout tyto prostory k pronájmu co nejširšímu počtu potenciálních klientů. Aplikace zahrnuje také informace o pozemcích ve vlastnictví statutárního města Karviné a jeho partnerů na katastrálním území města Karviné.

Tato aplikace je přístupná z webových stránek Statutárního města Karviná (http://www.karvina.cz/mesto-karvina/dalsi-weby-mesta) a umožňuje zájemcům z řad široké veřejnosti vyhledávat vhodné nebytové prostory a pozemky určené k podnikání podle celé řady parametrů, srovnávat jejich vlastnosti a v případě zájmu o danou nemovitost, snadno a rychle navázat kontakt s jejich vlastníky bez nutnosti je v prvopočátku zájmu navštívit na jejich kontaktním pracovišti.

Spolupráce na vývoji aplikace Business Space (bSpace)

Díky spolupráce se statutárním městem Karviná se podařilo do této aplikace zapojit nemalé množství nemovitostí, které spadají pod správu statutárního města Karviná. Na tomto se v prvopočátku podíleli, jak pracovníci Magistrátu města Karviné, tak také studenti OPF SU, kteří v terénu získávali informace o dostupných nemovitostech.

Projekt bSpace je úzce propojen s podnikatelským centrem provozovaným statutárním městem Karviná Business Gate (http://www.businessgate.cz), díky kterému se mimo jiné daří úspěšně integrovat studenty do reality běžného podnikatelského prostředí při řešení konkrétních zadání ze strany podnikatelů (Business Gate Academy). Prostřednictvím Business Gate Benefit zde mohou začínající podnikatelé získat, při řešení svých konkrétních podnikatelských nápadů nebo jejich dílčích řešení, odborné rady z oblasti financí, dotační politiky či marketingové strategie a v rámci Business Gate Coworking zde mohou podnikatelé získat plnohodnotné administrativní zázemí pro rozvoj svého podnikání a navazování nových profesních vazeb za finančně příznivé ceny.

Partneři Business Space (bSpace)

Aplikace bSpace je k dispozici pro všechny partnery zdarma na základě smlouvy o spolupráci a za podmínky, že zde budou inzerovány pouze nebytové prostory a pozemky na území města Karviné.